Od 23 lat HEWEA jest jedynym polskim importerem żurawi FASSI. Różnorodność modeli w ofercie pozwala swobodnie wybierać od najmniejszego, typu M10 (żuraw 1 tm) do modelu F2150 (151 tm). Program podstawowy zawiera 32 modele bazowe, wszystkie w wielu wariantach i z różnymi akcesoriami.

Żurawie FASSI spełniają wymogi dyrektywy maszynowej Unii Europejskiej i są oznaczone symbolem CE. Obliczenia wytrzymałościowe spełniają warunki normy natężenia pracy DIN 15018, grupa H1/B3, gwarantującej minimalną wytrzymałość konstrukcji wynoszącą 60 000 cykli roboczych. Firma FASSI została uprawniona do sprzedaży i montażu swoich wyrobów przez Urząd Dozoru Technicznego i od wielu lat posiada niezbędne certyfikaty i uprawnienia NATO oraz dopuszczenie Wojskowego Dozoru Technicznego w Polsce.

Do żurawi dostępny jest osprzęt zwiększający stopień ich wykorzystania. Są to m.in. świdry, manipulatory do słupów, czerpaki do materiałów sypkich, widły paletowe oraz chwytaki do palet, drewna lub złomu.

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ zurawie.hewea.com