Żuraw Fassi F395A, praca przy montażu domów modułowych

Mała masa, duży udźwig, daleki zasięg – żuraw hydrauliczny o takich właściwościach był niezbędny firmie zajmującej się budową domów jednorodzinnych. Domy są budowane z gotowych modułów, sam ich montaż jest ostatnim elementem produkcji. Żuraw Fassi F 395 z 6 ramionami hydraulicznymi i 3 ręcznymi pozwala na wysięg do 24 m. Dodatkowym atutem jest system FSC/S. Zapewnia on podwójną kontrolę stateczności poprzez sprawdzenie pozycji rozstawienia podpór oraz kąta przechyłu podstawy żurawia. Dzięki umieszczeniu dodatkowego ciężaru na skrzyni ładunkowej zwiększamy stabilność pojazdu, a przez to system pozwala na podnoszenie większych ciężarów (a nawet maksymalnych) przy częściowo rozstawionych podporach.