System odbioru odpadów PRESKO

Rozpoczynamy program pilotażowy, który ma na celu przetestowanie w praktyce naszego najnowszego produktu. Jest nim zautomatyzowany system odbioru odpadów PRESKO. Przez 3 miesiące na wrocławskim osiedlu Pilczyce mieszkańcy będą wyrzucali śmieci do nowych pojemników PRESKO, a te będzie opróżniał pojazd wyposażony w automatyczny manipulator. Działanie systemu demonstrowaliśmy w ubiegłym roku podczas targów Pol-Eco w Poznaniu. Wrocławski program pilotażowy realizujemy wraz z miejską spółką Ekosystem, która zarządza odpadami komunalnymi oraz ze spółką Chemeko-System, która bezpośrednio odbiera odpady z Pilczyc.