HEWEA dysponuje własną marką komponentów hydraulicznych PRESKO. Wysokiej jakości komponenty są produkowane na nasze zamówienie.
Pompy zębate dwukierunkowe PRESKO stosuje się w maszynach rolniczych, ciągnikach i maszynach leśnych. Pompy mają objętość 40-110 cm3, dostępne są również w wersji z króćcem ssawnym. Oferujemy również multiplikatory PRESKO do pomp z drugiej i trzeciej grupy, o przełożeniu
1:3,0 do 1:3,8. Można je również zakupić w zestawie z przyłączem kołnierzowym,  tuleją i pompą.