Polityka Prywatności:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez formularz kontaktowy na stronie https://hewea.com HEWEA Sp. z o.o. Byków ul. Przemysłowa 1 55-095 Mirków.
2. W/w dane osobowe są przetwarzane w celu przesłania odpowiedzi na zapytania Klientów i przesyłania im ofert handlowych.
3. Osoby których w/w dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści tych danych osobowych i ich poprawiania.
4. Zgoda na przetwarzanie w/w danych może być w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie informacji w formie e-mail na adres: zgody@hewea.com
5. Dane są gromadzone tylko w takim zakresie w jakim to jest konieczne.
6. Po zakończeniu celu przetwarzania danych w/w dane osobowe zostaną usunięte.
7. Dane te nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Klienta.