Plan połączenia Hewea sp. z o.o., Presko sp. z o.o. i Mazur Equity sp. z o.o.

W nadchodzącym roku 2022 spółki Hewea, Presko i Mazur Equity połączą się w jedną spółkę akcyjną HEWEA SA. Celem jest wzrost konkurencyjności spółki akcyjnej, redukcja kosztów działalności oraz usprawnienie zarządzania. Ze względu na zwiększone obroty i bardziej prestiżową pozycję na rynku HEWEA SA będzie mogła podejmować się większych przedsięwzięć niż dotychczas, będzie też miała możliwość wejścia na giełdę.

Plik do pobrania