Izba Branży Komunalnej

Dotychczasowy Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, którego Hewea była członkiem wspierającym od października 2020, zmienia się w Izbę Branży Komunalnej. Hewea stała się tym samym jednym z członków założycieli IBK.

IBK skupia przedsiębiorców i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gospodarki komunalnej oraz podmioty wspierające te branże. 11 czerwca w Gdańsku podczas zjazdu założycielskiego na przewodniczącego Izby wybrano Sławomira Rudowicza – dotychczasowego przewodniczącego Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

– 17 lat działalności ZPGO to ogromny bagaż doświadczeń, wielu sukcesów i porażek. Wszystkie one inspirują nas do rozszerzenia zakresu działalności na rzecz rozwoju prywatnej przedsiębiorczości w branży komunalnej. Izba Branży Komunalnej, którą właśnie zawiązaliśmy jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości i podmiotem, który ma skutecznie nas wszystkich reprezentować – powiedział Sławomir Rudowicz.

Do priorytetów w swoim działaniu IBK zalicza przede wszystkim: ochronę dostępu przedsiębiorców do rynku usług komunalnych, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wspieranie inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego.

Na zdjęciu Marcin Saluk, nasz Dyrektor Działu Techniki Komunalnej i Sławomir Rudowicz, Przewodniczący IBK.