Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr Umowy: POIR.03.04.00-02-0186/20-00

 

CELE PROJEKTU:

Celem projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla HEWEA Sp. z o.o.”  jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość dofinansowania UE wynosi: 110 891,01 zł