ncbr

Hewea sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Zintegrowany system gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych – System PRESKO”
Celem projektu jest opracowanie i budowa zintegrowanego systemu gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych, który w ramach projektu zostanie zweryfikowany w warunkach rzeczywistych.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 976 252,53 PLN