Hewea sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
“Zintegrowany system gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych – System PRESKO”
w ramach programu “Program Operacyjny Inteligentny Rozwój”

 

Celem projektu jest opracowanie i budowa zintegrowanego systemu gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych, który w ramach projektu zostanie zweryfikowany w warunkach rzeczywistych

 

Wartość projektu: 3 507 040,59 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 976 252,53 PLN