Żuraw Fassi 195A

Żuraw Fassi F195A.0.23 z 5 i 6 funkcją, sterowany z siedziska, zamontowany na podwoziu Renault C 460 6 X 2 z zabudową skrzyniową wykonana przez spółkę Konar. Odbiorcą pojazdu jest firma zajmująca się dystrybucją kostki brukowej.