Bartosz Frąk

Dyrektor działu technicznego
Tel: + 48 606 815 690
bartosz.frak@hewea.com

Krzysztof Pawelec

Kierownik działu technicznego
Tel: + 48 662 012 980
krzysztof.pawelec@hewea.com

Przemysław Hutnik

Specjalista do spraw technicznych
Tel: + 48 882 116 999
przemyslaw.hutnik@hewea.com

Maria Szydłowska

Koordynator działu technicznego
Tel: + 48 694 429 154
maria.szydlowska@hewea.com

Marta Naszyńska-Stępień

Specjalista do spraw kontroli jakości
Tel: + 48 882 059 521
marta.naszynska-stepien@hewea.com

MAPA AUTORYZOWANYCH STACJI OBSŁUGI HEWEA