Dla oczyszczalni ścieków

Przekazany do użytkownika – pojazd z urządzeniem hakowym oraz beczką z dwoma komorami na wodę.